Trần Chí Dũng chẳng nhìn thấy người đánh bài vui

Trần Chí Dũng chẳng nhìn thấy gì hếtvà hay là chiến hào đó của chúng được ngụy cả trang quá kĩ.và Rồi Trần Chí Dũng thất vọng nhận đi ra rằng Benjamin đã đang chỉ lên đỉnh ngọn và đồi trước mặt,thì tức là phía bên cả kia khe núi đó , cách chỗ đi chúng Trần Chí Dũng ít nhất cũng phải đã bảy trăm mét à , chỉ thấy lá cờ đã đỏ nửa vàng cả và một vệt nhỏ và mờ, đấy là công cả sự của bọn Quân Mỹ ngụy va quân Phản động. Trần Chí Dũng cảm thấy đã cùng thất vọng khi thua game bài kiếm thẻ điện thoại. Chúng Trần Chí Dũng ở xa quân địch đã quá!
Xa thế và thì súng trường còn đã có tác dụng gì. Và Nhưng đúng lúc cả đó thì Trần Chí Dũng nghe thấy và tiếng thét của tên ai đó. Hai tên Quân Mỹ ngụy va quân Phản động, từ khoảng đã cách như thế trông và chỉ như hai cái bóng đi màu xám, đang bò và trên sườn đồi trọc cả trước mặt. Benjamin đã giằng lấy khẩu súng đó của người đứng ngay đó bên cạnh, Trần Chí Bình ta nhắm thẳng vào đi mục tiêu và bóp cả cò. Tách! Không cả có đạn để down game bài, Trần Chí Dũng chợt nghĩ: và Điềm gở rồi đây .

Trần Chí Dũng chẳng nhìn thấy người đánh bài vui

Toán lính gác mới đi vừa chiếm lĩnh cả vị trí là lập tức đi bắn như vãi đạn cả vào không trung. Và Tô i nhìn thấy cả mấy tên Quân Mỹ ngụy va quân Phản động, bé chỉ như đi những con kiến, và đi qua đi lại đằng cả sau công sự, thỉnh và thoảng lại có tên cố đi tình thò đầu ra cả ngoài. Rõ ràng thì là bắn chẳng có cả tác dụng gì. Thế đi mà tay lính gác và ở bên trái Trần Chí Dũng đã bỏ vị trí đi của mình, đúng theo cả phong cách Quảng Bình, lò dò đi đến cả bên cạnh Trần Chí Dũng và giục Trần Chí Dũng download game đánh bài


Trần Chí Dũng cố gắng giải cả thích cho Trần Chí Bình ta rằng với khoảng đi cách xa như cả thế và với khẩu đã súng cũ như thế này và thì bắn trúng là việc đã cực kỳ hãn hữu mà . Nhưng đấy cả là một đứa trẻ con, và hắn tiếp tục down game đánh bài hướng nòng cả súng vào một trong cả những chấm đen di và động, răng nhe đi ra y như một con chó và đang chờ lao theo đi viên sỏi được người và ta ném ra vậy đó nhỉ lại.

Leave a Reply