Những người đó đánh bài ionline trên máy tính

những người đó đang nhìn họ bằng con mắt đố kị và ghen ghét, những người coi họ như thể xâm phạm đến chính bản thân mình, chứ không phải là công chúng, có khôn ngoan không? Một số đại biểu đáng kính đề nghị Quốc hội nên ấn định mức lương thật thấp, để chỉ có những người giàu có mới có thể đảm nhận chức vụ Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ. Nhưng thử đánh bài game dân gian rồi hỏi ai là người sẽ bầu chọn họ? Những người giàu ư? Không, thưa Ngài. Chính dân chúng mới là những người bầu chọn họ. Nếu các đại biểu của chính quyền liên bang đồng ý giảm khoản lương họ được lĩnh xuống thấp tới mức hầu như chẳng có ý nghĩa gì, thì ngay lập tức, dân chúng sẽ chọn những người khác thay thế họ, những người này sẽ thay đổi những qui định đó.

Những người đó đánh bài ionline trên máy tính

Dân chúng chọn người đại diện không phải vì sự giàu có của họ. Nếu các cơ quan lập pháp tiểu bang chọn lựa những người như vậy để đánh bài game đánh bà và đảm nhiệm chức Thượng nghị sĩ, điều này vẫn không ảnh hưởng đến toàn thể dân chúng trong việc chọn lựa những Hạ nghị sĩ của chính họ. Họ có thể chọn những người có tư cách cao quý nhất, nhưng có tiền bạc ít ỏi nhất. Những điều xấu xa khó có thể xảy ra và bây giờ, nếu có thể xảy ra thì với quyền lực đang ở trong tay, chúng ta sẽ khắc phục được điều này.
Một quý ngài khác cũng lo ngại nguy cơ lớn xuất hiện từ khả năng một nghị sĩ Quốc hội có thể được bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó, mặc dù ông ta không còn là nghị sĩ tại thời điểm ông ta chấp nhận chức vụ này. Nhưng việc ngăn

cấm ông ta không được đảm nhận cương vụ này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Nếu quốc gia chúng ta nguy hiểm, có một con người được đặt niềm tin rất cao, hơn hết thảy những người khác, cho một chức vụ quan trọng nhất, nhưng ông ta lại không được nhận chức vụ này trong vòng hai năm sau đó, nếu ông ta là Hạ nghị sĩ và trong vòng sáu năm sau đó, nếu ông ta là Thượng nghị sĩ. Giả sử nước Mỹ đang ở trong thời điểm nguy kịch của cuộc chiến tranh và người có tài năng đánh bài hàn quốc xuất sắc nhất, có lòng chính trực cao nhất, lại là nghị sĩ Quốc hội, là người có khả năng dẫn dắt chúng ta giành chiến thắng, có thể cứu đất nước này khỏi sự đổ vỡ, lại không thể được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh cho tới khi nhiệm kỳ của ông ta hết hạn một thời gian nào đó chăng?

Leave a Reply