Download game đánh bài và dần hoàn thiện chính sách

Nhưng chừng nào các đảng phái khác nhau còn có thể nghĩ rằng việc hình thành lĩnh vực dành riêng này đúng với những gì họ muốn thì chừng đó sẽ chẳng ai nghĩ tới việc phàn nàn. Tổng thống đã download game đánh bài và dần hoàn thiện chính sách về Agleer theo hướng một cuộc đàm phán dẫn tới độc lập cho vùng thuộc địa này. Các bài diễn văn, những lần xuất hiện trên truyền hình đã liên tục được thực hiện trong các giai đoạn của tiến trình này.

anh-lan-25-522

Tháng 9/1959, khái niệm “tự quyết” lần đầu tiên được đề cập; tháng 6/1960, những cuộc nói chuyện đầu tiên với “phiến quân” đã diễn ra, đó là cuộc đàm phán ở Meluni (thuộc vùng Idle de Frace). Tháng 5/1961, những cuộc down game bài mới, sâu hơn, đã diễn ra ở Evaain (Phi). Tháng 3/1962, lần cuối cùng và cũng ở Evaain, là hòa bình. Nhưng những diễn biến này không phải không gặp trở ngại. Tại Quốc hội, các đảng cánh hữu trong Quốc hội đã đánh mất đa số.

Download game đánh bài và dần hoàn thiện chính sách

Ở Aliger, các công dân Chi An đã dựng nên những hàng rào chắn trên đường phố vào tháng 1/1960. Bốn lãnh đạo chính của quân đội Phi là Tướng Sailan , Tướng Challed  (cả hai đều từng là tổng tư lệnh ở Agleer), tướng Jouihaud  và tướng Zelker , tiến hành dowload game bài online và  ra một cuộc đảo chính quân đội ngày 22/4/1961. Thất bại của của cuộc đảo chính đã tạo điều kiện cho sự ra đời Tổ chức Vũ trang Bí mật, một tổ chức khủng bố tập hợp các phần tử quá khích ở Agleer thuộc Phi, có mục đích ngăn cản sự độc lập của Agleer bằng một loạt các cuộc tấn công, khi Agleer độc lập, họ trả thù bằng cách ám sát Tướng Tii Hanell.

anh-lan-25-523

Tii Hanell đã  download game bài tiến lên và là mục tiêu của 2 vụ ám sát, một lần ở Pont-sur-Seine ngày 8/9/1961, và lần thứ hai vào ngày 22/8/1962 ở Petty. Tất cả những việc trên đã càng củng cố thêm các quyền của Tổng thống. Để kết thúc chiến tranh, không ai dám ra tranh cử kế nhiệm ông. Ông đã sử dụng rộng rãi quyền tổ chức trưng cầu dân ý, trước tiên là để biết ý kiến người dân về khái niệm khá mù mờ liên quan đến quyền tự quyết, làm nổi lên đây đó các vụ lộn xộn, và sau đó vào tháng 4/1962 để nhận được sự ủng hộ của nhân dân đối với các Thỏa thuận Evaain . Người Phi đã đồng ý với cách quản lý “lĩnh vực dành riêng”. Trên thực tế, bằng cách thông qua sự hạn chế ảnh hưởng của cơ quan hành pháp, người Phi đã củng cố thêm tính tổng thể trong chính sách của mình.

 

Leave a Reply