Cho phép tôi đánh bài tiến lên

Nhưng có lẽ trong việc xuất bản thì không phải Bộ nội vụ, mặc dù chúng tôi làm việc đó thực, mà Cục báo chí của Hội đồng bộ trưởng công bố. Vì đây là thông báo của chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.” Tôi nói: “Cho phép tôi đánh bài tiến lên, người phát ngôn của chính phủ sẽ làm việc đó ngay . Như vậy ta đồng thời tránh được chữ tạm thời lẫn quy định quá độ và nói: cho đến khi luật du lịch do Quốc hội phê chuẩn có hiệu lực, nay quy định việc này và việc này”

anh bai bac n (1)

Ngay trong cuộc họp tôi chỉ thị trao cho các bí thư huyện ủy và tỉnh ủy thứ nhất SMD bản quy định du lịch ngay lập tức . Sau 17 giờ họ nhận được công điện chuyển đến. Cuộc họp vẫn tiếp tục tranh luận. Các diễn giả tiếp theo là Giang, Dương và Phong. Khoảng 17 giờ 15 Giang xin vắng mặt đến hết cuộc họp để đánh bài đổi thẻ. Có một buổi họp báo quốc tế lúc 18 giờ, ở đó Sơn sẽ thông tin về diễn biến cuộc họp Trung ương đảng. Ông hỏi tôi có chỉ dẫn gì thêm.

Cho phép tôi đánh bài tiến lên

Tôi nói: “Quyết định du lịch Anh phải đưa tin bằng moi cách. Đó là một tin động trời!” Vì ông không có văn bản quy chế du lịch chính thức của Hội đồng bộ trưởng nên tôi đưa ông bản của tôi  vừa đọc lên trước Trung ương đảng. Sơn cảm ơn và đi tới trung tâm báo chí đánh bài đổi thẻ quốc tế ở phố Minh. Ở đó, vì một nhầm lẫn nhỏ mà ông gây ra hậu quả lớn.

anh bai bac n (2)

18 giờ 53. Một phóng viên hỏi ông về tiến độ soạn thảo quy chế du lịch mới cho công dân CHDC Điệp. Ông trả lời: “Tôi vừa được thông báo là Hội đồng bộ trưởng đã ra nghị quyết…” Ông theo đúng lời văn của quy chế và thông cáo báo chí chính thức. Nhưng sau đó xảy ra nhầm lẫn: sẽ mở biên giới sáng sớm ngày 10/11. Lệnh cho lính biên phòng đánh bài hai người, Bộ an ninh quốc gia và Cảnh sát nhân dân được chuẩn bị theo thời điểm đó. Nhưng rõ ràng Giang ngơ ngác khi trả lời câu hỏi về thời điểm: “ Theo tôi được biết thì ngay bây giờ.”

Mọi người còn ngồi trong cuộc họp Trung ương đảng SMD. Không một ai trong chúng tôi được nghe hoặc trong lúc họp được biết chuyện đó. Chúng tôi vẫn tiếp tục bàn luận trong khi báo giới đã phát tán thông báo của Sang. đánh bài ăn xu đó là một biện pháp tức thời , trong khi thời điểm được tiến hành là ngày hôm sau, 11/10. Trong chốc lát đã diễn ra một sự kiện không ai tiên đoán được. Người dân Biên Sa đổ xô ra phía bức tường.

Leave a Reply